Uudistuva metalli- ja

konepajateollisuus

Case Camtronic/Visuaalisen tarkastustyövaiheen ergonomian parantaminen

Case Camtronic Oy

Meripohjolan yhtenä merkittävänä tavoitteena on yrityksiä palvelevan kehitysyhteistyötoiminnan kehittäminen kansainvälisestikin arvioiden merkittäväksi tukiverkostoksi yrityksille. Tavoitteena on synnyttää yrityskohtaisia kehittämishankkeita ja auttaa yrityksiä julkisen rahoituksen haussa mm. Tekesin ohjelmista sekä kansainvälisistä rahoituslähteistä. Ajankohtaista-otsikon alla tulemme esittelemään Meripohjolan myötä syntyneitä kehityshankkeita ja niiden tuloksia.

Ensimmäisenä Case-esimerkkinä esittelyssä kehittämishanke Camtronic Oy:lle  

Ylivieskalainen Camtronic Oy on kasvava hienomekaniikan suunnittelu-, koneistus-, kokoonpano- ja alihankintapalveluja tarjoava yritys. Yrityksen asiakastuotteisiin liittyy paljon haasteellisia ja aikaa vieviä visuaalisia laaduntarkastuksia, joiden ergonomian parantamiseen he halusivat hakea uusia vaihtoehtoja.

Meripohjola-hankkeen osatoteuttaja Centria-ammattikorkeakoulu otti ongelman tutkittavakseen ja yhteistyössä yrityksen kanssa suunniteltiin ja demonstroitiin erilaisia kameratekniikkaan perustuvia vaihtoehtoja Centrian laitteistolla. Demo esiteltiin yritykselle kesäkuussa 2016.

Kokeilujen perusteella yritys päätti investoida kameratekniikkaan visuaalisessa laadunvarmistuksessa. Samalla yritys sai laajemminkin tietoa kameratekniikan mahdollisuuksista, hinnoista ja käytettävyydestä.

Yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä molemmin puolin; yrityksessä oltiin tyytyväisiä laadunvarmistuksen demonstraatioihin ja niistä saatuun informaatioon ja Centrian tiimi kerrytti kokemusta yrityksen konkreettisesta tarpeesta ja siihen vastaamisesta.