Uudistuva metalli- ja

konepajateollisuus

Meripohjola vie digitalisaatiota yrityksiin

Tekesin Digiboostilla tehoa puutuotevalmistukseen

Pyhäjoen Puu Oy kehittää tuotantoaan Tekesin Digiboosti-hankkeen tuella ja Raahen seudun yrityspalvelujen Meripohjola-hankkeen avulla. Jarkko Niemelä, tietokonetekniikan insinööri (AMK), keskittyy vuoden ajan yrityksen tuotannon, markkinoinnin ja myynnin digitalisointiin. Projektin tavoitteena on saada uutta tehoa vientiin ja ajansäästöä tuotantoon. Paljon puhuttu digitalisaatio toteutuu vain siihen panostamalla ja työhön tarttumalla.

Jarkko auttaa digitalisoitumaan

Pyhäjoen Puu Oy on palkannut Jarkko Niemelän suunnittelemaan ja katsomaan ulkopuolisen asiantuntijan silmin yrityksen tuotantoprosesseja tavoitteena ajansäästö tuotannossa. Kehitystoimenpiteitä tulevat olemaan mm. konenäön hyödyntäminen valmistusprosessissa sekä tilaus-toimitusketjun digitalisoiminen. Puutuoteala on kovasti kilpailutettu ala eli tuotannon tehostaminen on kilpailukyvyn säilyttämiseksi välttämätöntä ja vaatii yritykseltä jatkuvaa kehittämishalua ja -valmiutta. Tekesin Digiboosti-hankkeen tuella kehittämiskustannukset saadaan parhaimmillaan puolitettua. Pyhäjoen Puun tavoitteena on edelleen kasvattaa vientiään, joka on jo hyvin aluillaan, mutta tehokkaat sähköiset työkalut myynnissä ja markkinoinnissa sekä tuotannon integrointi vaativat vielä kehittämistä. Digiboostin avulla tehtävään palkattiin 1.2.2017 - 31.1.2018 väliseksi ajaksi ammattilainen, jolle on hankkeen myötä selkeästi määritellyt tavoitteet ratkaisujen löytämiseksi.

Sopivan kehittämistuen löytämiseen on tarjolla apua

Kehittämistukea yrityksille on kyllä tarjolla, mutta eri rahoitusmahdollisuuksien vertailu vaatii asiantuntemusta rahoituskanavista ja eri toimialojen erityistarpeista. Yrittäjän aika ei aina riitä ratkaisujen etsimiseen, vaikka kehittämisideoita ja -kohteita olisi mietittynä kovastikin. Yksi Raahen seudun yrityspalvelujen Meripohjola-hankkeen tehtävistä on juuri eri rahoituskanavien löytäminen ja käyttäminen hankealueen yritysten kehittämisen tueksi. Rahoituksen löytämiseen voi siis saada ammattilaisen apua, jolloin yrittäjä itse voi keskittyä idean hiomiseen ja kehittämistarpeen määrittelyyn.

 

Lisätietoja:

Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus
(EAKR-hanke, rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan liitto)

·        Jukka Rantakari, kehittämispäällikkö, Meripohjola, Raahen seudun yrityspalvelut

·        040 830 3013

·        jukka.rantakari@raahe.fi

·        www.meripohjola.fi

·        www.rsyp.fi

Pyhäjoen Puu Oy

 

Tekesin Digiboosti-sivut

·        https://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/digiboosti/

·        Haku päättyy 30.6.2017

 

Kuvateksti: Jarkko Niemelä ja Päiviö Nikki Pyhäjoen Puulta suunnittelemassa linjan automatisointia, jossa tavoitteena on puumateriaalin maksimaalinen hyödyntäminen. Pasi Alapeltola ja Petri Pitkälä Omron Electronics Oy:ltä apuna selvittämässä lähtötilannetta ja hakemassa ratkaisua haasteeseen.

Liitetiedostot: