Uudistuva metalli- ja

konepajateollisuus

Meripohjolan avulla hankevoimaa yrityksiin

Yritysryhmähanke kehittämistyökaluna

Aktiivisen, yrityksensä kehittämisestä kiinnostuneen yrittäjän kehittämisponnistuksiin on tarjolla monenlaisia kannusteita ja porkkanoita. ELY-keskuksen maaseuturahaston varoin rahoittama yritysryhmähanke on yksi tapa toteuttaa yrityksessä uudistuksia ja yrityksen liiketoiminnassa parannuksia. Raahen seutukunnassa on tänä syksynä käynnistynyt kolmen puualan yrittäjän yhteinen kehittämishanke.

Kehittämishankkeen syntyminen edellyttää yritykseltä aktiivisuutta ja kehittämisen halua. Tunnetusti jo pelkästään hankevalmistelu vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisiä kehittämistarpeita. Kyseessä on siis yksi lisätyökalu yrityksen strategiseen kehittämiseen. Yrityksen oma panos on 25 % ja loput hankesuunnitelman mukaisista toimenpiteiden aiheuttamista kuluista korvataan ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella.

Raahen seudun yrityspalvelujen Meripohjola-hankkeen kehittämispäällikkö Jukka Rantakarin mielestä vastaavanlaisia hankkeita tarvitaan ehdottomasti enemmän. ”Tämä on suoraa, käytännön tason yrityskehittämistä, mikä on yksi yrityspalvelujen ja Meripohjolan kärkitavoitteista.” Käynnistynyt Puun puolesta -hanke on merkittävä kooltaan suhteessa kaikkeen Pohjois-Pohjanmaalla myönnettävään rahoitukseen. Tarkkaan asetetut tavoitteet toteutuvat hankkeen loppuun eli vuoteen 2019 mennessä.

Yritysryhmähankkeen erityisluonne

Yritysryhmähankkeessa mukana olevien yritysten tulee tehdä yhteistyötä ja kehittää sitä edelleen. Tarkoituksena on, että yhteistyöstä syntyy jotain lisäarvoa. Hankkeen puitteissa on mahdollista kehittää uudenlaista yhteistä markkinointia, hankkia uusinta osaamista tai suunnittelijoita, suunnitella yhteistyötä logistiikan ratkaisuissa ja rakentaa uusia alihankintaketjuja. Tulosodotuksia ovat tällaisessa hankkeessa työpaikkojen syntyminen ja hankkeessa mukana olevien yritysten tuloksen ja liikevaihdon kasvu. Hankerahoitus mahdollistaa yritykselle ulkopuolisen osaamisen ostamisen tarvittaviin kehitystoimenpiteisiin eikä rahoituksella ole mahdollista maksaa yrityksen sisäisiä palkkoja eikä muitakaan yrityksen perustoimintaan liittyviä kustannuksia.

Puun puolesta -hankkeen yritykset:

Pyhäjoen Puu Oy, Päiviö Nikki, Pyhäjoki
Ruukki Forest Oy, Matti Jormakka, Siikajoki            
Ruukin Saha ja Höyläämö Oy, Mika Herkkola, Siikajoki

Yritysryhmähankkeen käynnistämiseen saat hyvät neuvot ja käytännön apua Raahen seudun yrityspalveluista:

Jukka Rantakari, kehittämispäällikkö, Meripohjola, 040 830 3013   jukka.rantakari@raahe.fi

 

Kuvassa Puun puolesta -hankkeen yrittäjät Ruukin Yrityspuistossa pidetyn aloituspalaverin jälkeen. Vasemmalta oikealle yrittäjät Mika Herkkola ja Päiviö Nikki, Jukka Rantakari Raahen seudun yrityspalveluista sekä rahoittajan edustaja Kukka Kukkonen ELY-keskukselta.

Liitetiedostot: