Meripohjola-hanke

Tervetuloa Meripohjola-hankkeen kotisivuille.Täältä saat tietoa hankkeesta; sen historiasta, palveluista, tavoitteista ja osapuolista sekä tietoa ajankohtaisista asioista hankkeeseen liittyen.

Welcome to the website of the Meripohjola Programme! Here, you can find information on the programme, its history, services, objectives and participants, as well as information on topical issues related to the programme.


We are ready to boost your business!

Logot

Meripohjola – uudistuva metalli- ja konepajateollisuus

Meripohjola-hanke on syntynyt metalli- ja konepajateollisuuden uudistamisen tarpeesta. Hankkeessa meripohjolan alue ulottuu osatoteuttajien sijainnin mukaan Nivalasta Kemiin. Hankkeen tavoitteena on edistää metalli- ja konepajateollisuuden ja siihen kytkeytyvien pk-yritysten uudistumista, kilpailukyvyn kasvua ja  kansainvälistymistä Meripohjolan alueella.

Hankkeen kärkenä toimii SSAB:n ja Outokummun valmistamat erikoisteräkset sekä niiden mahdollistama uudenlainen tuoteajattelu pk-yrityksissä. Teollisen internetin ja digitalisaation antamat mahdollisuudet pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseen pyritään hyödyntämään tehokkaasti yritysten omista lähtökohdista.

Hankkeen yhtenä merkittävänä tavoitteena on myös yrityksiä palvelevan kehitysyhteistyötoiminnan kehittäminen, kehittämällä sitä kansainvälisestikin arvioiden merkittäväksi tukiverkostoksi muutostarpeisiin. Tavoitteena on synnyttää yritykohtaisia kehittämishankkeita ja auttaa yrityksiä niiden julkisen rahoituksen haussa mm. Tekesin ohjelmista sekä kansainvälisistä rahoituslähteistä. Tämä hanke kiinnittyy Tampereen johtamaan INKA-ohjelmaan ja sen "Älykäs kaupunki ja Uudistuva teollisuus -teemaan.

Meripohjola – modernisation of metal and machine shop-engineering industries

The Meripohjola Programme has  grown out of the need to modernise the metal and machine shop-engineering industries. In the programme, the Meripohjola region extends from Nivala to Kemi in accordance with the locations of the participating implementers. The objective of the programme is to promote the modernisation, competitive ability, and internationality of the metal and machine shop-engineering industries and the related small- and medium-sized enterprises in the Meripohjola region.

The programme is spearheaded by the special steel grades manufactured by SSAB and Outokumpu, and the new breed of productisation they enable in small- and medium-sized enterprises. The purpose is to leverage the possibilities provided by industrial Internet and digitalisation in fostering the competitiveness of small- and medium-sized enterprises to the full extent, with an eye on the perspective of the companies themselves.

One major objective of the programme is also to improve development co-operation, in the service of the companies, by developing it into an important support network for all of the necessary changes. The purpose is to engender company-specific development projects and aid the companies in applying for public funding, such as Tekes programmes and international sources of funding. This programme is linked to the INKA programme managed by the City of Tampere and the "Intelligent City and Renewing Industry" theme.