Historia

Meripohjola-nimi hankekäytössä on alkujaan Keski-Pohjanmaan liiton käyttöönottama ja nimitys koski tuolloin Pietarsaaresta Ouluun ulottuvaa kasvuvyöhykettä ja erityisesti alueen elinvoimaisuutta kasvattamaan rakennettua kehitysorganisaatioiden ja yrityskentän yhteistä verkostoa.

Meripohjola-kasvuvyöhyke -kehittämishanke toteutti Meripohjola agendaa

Kehittämisvyöhykkeet rantautuivat Suomeen Euroopan unionin kautta. Meripohjola oli kehittämishankkeessa ylimaakunnallinen kasvuvyöhyke, joka  sijottui Oulun ja Kokkolan sekä Pietarsaaren väliselle alueelle. Meripohjola toimi ennen kaikkea aluekehittämisen välineenä. Kehitystyö eteni siihen vaiheeseen, jossa suunniteltuja teemoja muutettiin käytännöiksi ja konsepteiksi. Meripohjola-kasvuvyöhyke -kehittämishankkeen toimenpiteissä keskityttiin erityisesti Meripohjola Verstaan ja Meripohjola Foorumien toteuttamiseen. 

Meripohjola Verstas
Verstas toimi kehittämisen työkaluna ja toimintakonseptina, jonka mukaan alueen aikuiskoulutusta kohdennettiin palvelemaan Meripohjola strategia-agendan teemoja ja painopistealueita. Ensimmäisessä vaiheessa erityisalueita olivat taitava julkinen johtaminen, hankejohtaminen, energiatuotanto sekä puuarkkitehtuuri ja -rakentaminen.

Meripohjola Foorumit
Toimijoiden vuorovaikutusta tiivistettiin ja rikastettiin alueen kehittäjille avoimissa Meripohjola foorumeissa. Foorumit järjestettiin eri puolilla aluetta ja teemat olivat vaihtuvia.

Tarkempia tietoja Meripohjola-kasvuvyöhyke -kehittämishankkeesta sekä sen toteutuksesta ja rahoituksesta löydät kehittämishankkeen projektihakemuksesta.