Palvelut yrityksille - Services for Business

Korkeatasoisesta osaamisesta pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä ja tätä kautta uusia työpaikkoja INKA-ohjelman avulla. Lähtökohtana on tutkimuksen, koulutuksen, yritysten sekä julkisen hallinnon tiivis paikallinen yhteistyö ja voimavarojen koonti.
 
The purpose is to create new business by means of high-level competence and, thereafter, new jobs with the help of the INKA Programme. The starting point of the programme comprises the close cooperation of research, education, businesses, and public administration as well as the gathering of resources
 
Lisätietoja antaa/For further information, please contact: 
Markku Kemppainen
Ohjelmajohtaja
 

Ratkaistaan niin yksittäisiä tuotantoon ja tuotteisiin liittyviä kehittämiskohteita tai suurempia kokonaisuuksia, joilla kohdeyritys nostaa omaa osaamistasoaan selkeästi vaativamman valmistuksen alueelle. Toimitaan erilaisien yrityksissä käynnistettävien kehittämishankkeiden hanke-aktivaattorina sekä autetaan uusien yritysten tarpeita vastaavien TKI-hankkeiden valmistelussa.
 
Come up with solutions concerning not only individual development targets related to production and products but also to larger systems allowing the target company to increase its competence to reach a clearly more demanding regimen of manufacturing. Act as a project activator for development projects in different companies, and provide assistance in the preparation of research, development, and innovation projects meeting the needs of start-up companies.
 
Lisätietoja antaa/For further information, please contact:
Kari Mäntyjärvi
p. 0400 843 050
 

Kartoitetaan Meripohjolan alueen oppilaitosten hitsauskoulutusresurssit ja luodaan ylimaakunnallisen oppimisympäristön konsepti. Tutkitaan myös kulutusterästen käyttöä autenttisissa kaivosolosuhteissa ja välitetään saatua tietoa ja osaamista alan pk-yrityksiin.
 
Survey the welding training resources of the educational institutes in the Meripohjola region, and create a concept of cross-regional learning environment. Also, examine the use of wear-resistant steel in authentic mining conditions, and relay the information and competence obtained to small- and medium-sized enterprises in the field.
 
Lisätietoja antaa/For further information, please contact::
Rauno Toppila
p.050 310 9542
 

Kootaan yrityksille tiedoksi digitalisoitumiseen ja teollisen internetin hyödyntämiseen liittyviä edellytyksiä, menetelmiä ja toimenpiteitä. Tehdään yrityksille demonstraatioita ja suunnitelmia tuotannon digitalisointiin ja teolliseen internetiin liittyvistä yrityksille potentiaalisista aiheista.
 
Compile requirements, methods and procedures related to digitalisation and the utilisation of the industrial Internet. Give demonstrations to companies and provide them with plans concerning subjects related to digitalisation and the industrial Internet.
 
Lisätietoja antaa/For further information, please contact:
Sakari Pieskä
p.040 449 2564
Kari Mäntyjärvi
p. 0400 843 050
 

Yhdessä pk-yritysten kanssa kehitämme uusia liiketoiminta mahdollisuuksia, edistämme kansainvälistymistä sekä avaamme edelläkävijämarkkinoita. Hyödynnetään alueen korkeatasoista verkostoa yritysten liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä sekä uusien yhteistyökumppaneiden löytämisestä. Alueen toimijoiden avulla ratkaistaan yhdessä niin teknologiahaasteita kuin myös osaajien löytämistä teräs- ja metalliteollisuudessa.

Kehitämme yhdessä alueen pk-yritysten kanssa:

 • Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • edistämme kansainvälistymistä
 • sekä avaamme edelläkävijämarkkinoita.

Hyödynnämme alueen laadukasta verkostoa:

 • Yritysten liiketoiminnan kehittämisessä
 • uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä

Ratkaisemme paikallisten toimijoiden avulla:

 • yritysten teknologiahaasteita
 • teräs- ja metalliteollisuuden osaajien löytämisen haasteita.

 

Together with SMEs, we develop new business opportunities, promote internationalization and open up the lead market. Utilize a high-quality network in the region to develop business opportunities and find new partners. Operators in the area help solve both technology challenges as well as finding experts in the steel and metal industries.

Together with the SMEs in the region:

 • We develop new business opportunities
 • We promote internationalization
 • Open the lead markets.

We use the region's high quality network:

 • For Business Development
 • In Finding new partners

With local actors we solve:

 • Business technology challenges
 • Challenges in recruiting steel and metal industry experts.
 
Lisätietoja antaa/For further information, please contact: